alkaliczny


alkaliczny
alkaliczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}'mający właściwości alkaliów; zasadowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Roztwór alkaliczny. Metale alkaliczne. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • alkaliczny — chem. «mający właściwości zasady; zasadowy» Roztwór alkaliczny. ∆ Metale alkaliczne «pierwiastki chemiczne stanowiące I grupę główną układu okresowego, metale lekkie, miękkie, łatwo topliwe, aktywne chemicznie; potasowce, litowce» ∆ Metale ziem… …   Słownik języka polskiego

  • alkaliczność — ż V, DCMs. alkalicznośćści, blm rzecz. od alkaliczny Alkaliczność gleby …   Słownik języka polskiego

  • amon — m IV, D. u, Ms. amonnie, blm chem. «jednododatni rodnik, w którego skład wchodzi wodór i azot, zachowujący się jak metal alkaliczny; grupa amonowa» ‹n. łac.› …   Słownik języka polskiego

  • zasadowy — chem. «mający właściwości zasady; alkaliczny» Odczyn zasadowy. ∆ geol. Skały zasadowe «skały zawierające mały procent krzemionki» ∆ Gleby zasadowe «gleby zawierające dużo wapnia» …   Słownik języka polskiego

  • frans — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. franssie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, powstający w wyniku promieniotwórczego rozpadu aktynu; metal alkaliczny, występujący śladowo w minerałach uranu <fr.> {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zasadowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający właściwość zasady jako związku chemicznego; alkaliczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odczyn zasadowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień